Tháng này của bạn như thế nào?

Previous Next

Tháng Này Của Bọ Cạp

Trong tháng này, Hổ Cáp sẽ hoàn thành công việc tốt nhất nếu làm việc một mình. Hổ Cáp cũng sẽ có vài lời đề nghị hấp dẫn. Vào khoảng ngày 7 hoặc 8, Hổ Cáp nhận ra có một người đặc biệt có ích với bạn. Vấn đề là bạn nên phối hợp với người ta hơn là chỉ tin tưởng, và cùng tìm ra mối quan tâm chung.
Ngày 5 hoặc 6 của đầu tháng, Hổ Cáp nhận ra những khao khát của mình hoàn toàn trong tầm với và với những chiến thuật đúng đắn, bạn sẽ đạt được những gì bạn mong muốn. Ngày 21, Hổ Cáp nhận ra những ý tưởng của mình rõ rệt hơn, và nếu có một cơ hội nào đó đến với bạn, rất nhanh chóng, bạn sẽ nắm bắt được nó.
Từ ngày 18 trở đi, Hổ Cáp có thể tìm ra những điều bổ ích từ một số cuộc hành trình, có thể là một hành trình bạn đã trì hoãn một thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ cần Hổ Cáp xê dịch từ A sang B, bạn sẽ nhận ra có vô vàn điều bổ ích đấy.
Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30
Ngày không may mắn: 10, 11, 16, 17, 23, 24
Ngày cho tình yêu: 12, 16, 17, 21, 22, 29, 30
Ngày cho tài chính: 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30
Ngày cho công việc: 8, 9, 17, 18, 23, 24, 26
Xem thêm:

Xem nhiều

Tải ứng dụng Tử Vi 12 Chòm Sao trên Play Store