Tháng này của bạn như thế nào?

Previous Next

Tháng Này Của Sư Tử

Hải Sư sẽ muốn đạt được một thứ gì đó mới mẻ trong tháng 9 này. Hải Sư cũng cảm thấy mình có một lượng năng lượng khổng lồ trong tháng này. Tuy nhiên khi giải quyết những vấn đề với người khác, Hải Sư không nên quá nhân nhượng.
Về tình cảm, tình hình của Hải Sư sẽ khá là khả quan. Người ấy của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông cảm với bạn nhiều hơn và ngay cả những vấn đề gần đây Hải Sư mắc phải trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn là một Hải Sư còn cô đơn, một mối quan hệ mới có thể sẽ xuất hiện trong tháng này, nhưng đừng vội vàng quá.
Về phương diện công việc, có vẻ đây đúng là một tháng tuyệt vời của Hải Sư. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt nhất Hải Sư cũng không nên từ chối sự giúp đỡ của người khác, hoặc ít nhất là lời khuyên của họ.
Ngày may mắn: 1, 10, 11, 19, 27, 28
Ngày không may mắn: 2, 3, 16, 17, 23, 24, 29, 30
Ngày cho tình yêu: 8, 9, 18, 21, 22, 23, 29, 30
Ngày cho tài chính: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26
Ngày cho công việc: 1, 2, 3, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29, 30
Xem thêm:

Xem nhiều

Tải ứng dụng Tử Vi 12 Chòm Sao trên Play Store