Tháng này của bạn như thế nào?

Previous Next

Tháng Này Của Song Ngư

Đôi khi các Song Ngư hay nghi ngờ bản thân mình. Thái độ này trong nhiều trường hợp hoàn toàn không thích hợp. Một khi Song Ngư tập trung hết sức thì sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, và bạn cũng giỏi trong việc khắc phục sự đối lập. Ngày 5 và 6 của thượng tuần tháng 9, Song Ngư có sáng tạo vượt bậc và có những ý tưởng rõ ràng về các dự định ấp ủ.
Tháng 9 này cũng đem lại những tin tức tốt đẹp cho các mối quan hệ với Song Ngư. Và Song Ngư sẽ tìm kiếm một cái gì đó sâu sắc hơn, lâu dài và bền vững hơn. Thứ Song Ngư tìm thấy sẽ đem đến may mắn về công danh và sự nghiệp của bạn. Tháng này, Song Ngư cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch đi du lịch. Đó sẽ là một hành trình khám phá, không chỉ đơn giản là một hành trình của niềm vui vì còn đem lại cho Song Ngư một con đường thẳng tiến trong sự nghiệp của mình.
Ngày may mắn: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30
Ngày không may mắn: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28
Ngày cho tình yêu: 1, 8, 12, 21, 22, 25, 26, 29, 30
Ngày cho tài chính: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26
Ngày cho công việc: 4, 5, 14, 15, 16, 17, 25, 26
Xem thêm:

Xem nhiều

Tải ứng dụng Tử Vi 12 Chòm Sao trên Play Store