Tháng này của bạn như thế nào?

Previous Next

Tháng Này Của Bảo Bình

Trong suốt tháng 9, mối quan hệ giữa Bảo Bình và những người khác có thể gặp chút sóng gió, và những tranh luận có thể đến từ những chuyện chẳng ra đâu. Tuy nhiên không có nghĩa là phải tránh các mối quan hệ. Và ngày 8 và 9, Bảo Bình sẽ rất ổn với những mối quan hệ về hợp tác nếu bạn thuộc ngành kinh doanh hay có một địa vị trong công sở.
Về sự nghiệp, tháng 9 là một tháng thực sự tốt với Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình cần phải cân bằng tham vọng với những điều bình thường thôi tránh manh động. Tất cả các bước phải được thực hiện một cách hợp lý. Nói đơn giản, không được đi tắt !
Từ 18 đến 22, Bảo Bình sẽ có một nguồn năng lượng to lớn. Tuy nhiên, quan trọng là bạn ý thức được giới hạn của mình – quá nhiều năng lượng, cùng với sự thiếu quan tâm chi tiết, có thể gây ra thảm họa. Tuần cuối cùng của tháng 9, Bảo Bình hãy cố tránh rủi ro, đặc biệt là trong môi trường làm việc của bạn.
Ngày may mắn: 5, 6, 14, 15, 23, 24
Ngày không may mắn: 2, 3, 10, 11, 16, 17, 29, 30
Ngày cho tình yêu: 1, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 29, 30
Ngày cho tài chính: 2, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29
Ngày cho công việc: 1, 12, 16, 17, 21, 22, 29, 30
Xem thêm:

Xem nhiều

Tải ứng dụng Tử Vi 12 Chòm Sao trên Play Store