Ngày hôm nay của bạn như thế nào?

Previous Next

Ngày Hôm Nay Của Song Tử

Ngày thứ 7, Song Tử vùi mình vào mớ công việc còn tồn đọng, cố hết sức giải quyết xong để có một ngày chủ nhật được ngủ nướng. Chính vì vậy, bạn bè có mời Song Tử đi chơi, rủ rê các kiểu thì bạn vẫn không xi nhê gì ra khỏi bàn làm việc.
Vận đào hoa của Song Tử hôm nay có dấu hiệu đi lên. Mặc dù đã có người yêu, nhưng bạn vẫn được một vài đồng nghiệp để ý, họ còn chủ động mời bạn đi ăn trưa. Vì không muốn người ấy phải suy nghĩ bất cứ điều gì, Song Tử sẵn sàng từ chối, bằng những lí do hết sức khéo léo.

Xem nhiều

Tải ứng dụng Tử Vi 12 Chòm Sao trên Play Store