Ngày hôm nay của bạn như thế nào?

Previous Next

Các chòm sao nam "lâu ngày dễ sinh tình"

06/04/2015

Bạch Dương

Bạch Dương

Hạng 7

Kim Ngưu

Kim Ngưu

Hạng 3

Song Tử

Song Tử

Hạng 2

Cự Giải

Cự Giải

Hạng 5

Sư Tử

Sư Tử

Hạng 11

Xử Nữ

Xử Nữ

Hạng 9

Thiên Bình

Thiên Bình

Hạng 4

Thiên Yết

Thiên Yết

Hạng 12

Nhân Mã

Nhân Mã

Hạng 10

Ma Kết

Ma Kết

Hạng 1

Thủy Bình

Thủy Bình

Hạng 6

Song Ngư

Song Ngư

Hạng 8